Producent ręcznych
narzędzi budowlanych
hurtownia narzędzi
budowlanych
masz pytania? zadzwoń!
+48 18 33 39 295
Regulamin sklepu cz.1

Regulamin sklepu internetowego instar24.pl


I. Postanowienia ogólne

 

1.Właścicielem Sklepu internetowego instar24.pl (dalej także: Sklep) jest firma Instar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej także: Instar).

Adres: ul. Tarnowska 9, 34-600 Limanowa

NIP:737-00-10-537

tel./fax: (18) 3339295

e-mail: sklep@instar.net.pl

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: Produkty), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Instar, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.
W przypadku zawarcia przez Instar z Klientem umowy, która określa prawa i obowiązki stron odmienne niż wskazano w niniejszym Regulaminie, umowa ta w takim zakresie zastępuje postanowienia Regulaminu.

3. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. Instar posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

4. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

5. W przypadku zawarcia przez Instar umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie. Wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

II. Wymagania techniczne

 

1. Instar świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.

2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Instar. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

3. Sklep Instar zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, takich jak oznaczenie adresu IP.

Poprzez podanie danych w formularzu Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu prowadzenia konta użytkownika, procesu każdorazowej sprzedaży oraz postępowania reklamacyjnego
w odniesieniu do nabytych towarów, jakości usługi oraz celach marketingowych. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Klienta. Dane te podlegają ochronie, a po wykorzystaniu usuwane.

4. Sklep korzysta z plików „cookies”.

Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b) utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu do Sklepu, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie autoryzować dostępu,

c) określanie profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności wyszukiwarce i sieci Google.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji Klienta / identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta / w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce Klienta,

- Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Obowiązek informacyjny w zakresie stosowania „cookies” oraz wyrażenia zgody na przechowywanie informacji, uzyskanie dostępu do informacji już pozyskanej i przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego wynika z treści art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j.).

5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Instar, jest objęty zakazem dostarczania treści
o charakterze bezprawnym.